W wielkim streszczeniu przedstawienie idei jak buduje się proste bramki analogowe zwane jako gateway czy simplex repeater

Bramki analogowe składają się z trzech elementów: Komputera, Interface, radio1). Komputer - może być to terminal, laptop, RaspberryPi lub inne minikomputery.
Ich zadaniem jest połączenie się z odpowiednim komunikatorem np. FRN, Zello, Mumble, EchoLink itd... oraz dostarczenie do interface sygnałów audio oraz sterowania PTT/COS
2). Interface - jego zadaniem jest przetworzenie sygnałów z komputera na zrozumiałe dla radia. Nie ma czegoś takiego jak interface uniwersalny i każdy musi być dopasowany do radia jakim dysponujemy.
W zależności co jest naszym komputerem przekaźnik można podłączyć zarówno bezpośrednio do portów GPIO lub można użyć USB-UART.

3). Radio


Wybór modelu i pasma jest indywidualną sprawą każdego budowniczego i uzależnione jest od technicznych i prawnych możliwości pracy na poszczególnych pasmach.