DMR (ang. Digital Mobile Radio) – to otwarty standard cyfrowej łączności radiowej opracowany przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). DMR jest podzielony na 3 poziomy (Tier I, II i III). Pierwszy i drugi z nich zostały zatwierdzone w 2005 roku. Trzeci w 2012. Specyfikacja standardu DMR jest zawarta w serii dokumentów ETSI TS 102 361 (cz. 1-4).

DMR wykorzystuje wielodostęp z podziałem czasowym TDMA (Time Division Multiple Access), który pozwala udostępnić w jednym kanale radiowym o szerokości 12,5 kHz 2 niezależne szczeliny czasowe umożliwiające korzystanie z 2 niezależnych kanałów komunikacyjnych. Wykorzystywana jest modulacja 4FSK oraz kodek AMBE+2. Pozwala to prowadzić 2 niezależne łączności głosowe. Zaletą tego systemu, poza „zwiększeniem ilości kanałów” rozmownych, jest także możliwość przesyłania danych, w tym „SMSów”. Można też prowadzić łączność głosową i przesyłać dane jednocześnie korzystając z obu szczelin. Dodatkową zaletą jest większa sprawność energetyczna urządzeń – dłuższy czas pracy urządzenia na baterii.

Zródło: witryna: sp-dmr.pl