FRN klient oparty na środowisku JAVA jest dosyć elastyczny jeśli chodzi o system operacyjny jakim dysponujemy. Można bez problemu użyć go na RaspberryPi jak i komputerach opartych na systemie MS Windows.

Postaram się krok po kroku pokazać jak pobrać i uruchomić ten program na RaspberryPi 3B+.

Program można pobrać ze strony https://freeradionetwork.de/frn_client.html.


Instalacja

Ponieważ jak wspomniałem ten klient jest oparty na środowisku java, to trzeba takie środowisko zainstalować na naszej malinie.

Uruchamiamy terminal i wydajemy komendy

sudo apt update
sudo apt install openjdk-8-jdk


Po instalacji JAVA możemy przejść do pobrania klienta FRN do folderu docelowego. Czyli wydamy komendy pobrania, rozpakowania i zmiany nazwy folderu w jakim bedzie nasz FRN klient.

cd /opt/
sudo mkdir FRNjava - tworzymy katalog dla programu
cd FRNjava
sudo wget https://freeradionetwork.de/assets/files/FRN_Client.zip - pobieranie
sudo unzip FRN_Client.zip - rozpakowanie
sudo rm FRN_Client.zip - kasowanie pobranego pliku zip


Konfigurację rozpoczynamy od wskazania programowi na jakiej platformie będzie uruchamiany.
Dlatego edytujemy plik client.properties i dokonujemy zmian w jego zawartości.

sudo nano client.properties

Zawartość przed

Zawartość dla RaspberryPi


Zapisujemy CTL+X Y/T dla potwierdzenia i ENTER


Kolejnym krokiem jest nadanie uprawnień do uruchamiania się programowi. Jest już w programie przygotowany plik/skrypt nadający uprawnienia potrzebnym plikom. Ułatwia to całą procedurę. Nadajemy atrybuty uruchomienia temu plikowi a następnie uruchamiamy go.

sudo chmod +x make_executable.sh


Widzimy na zdjęciu że po wydaniu komendy zmienił się kolor pliku make_executable.sh.

sudo ./make_executable.sh


To samo się dzieje z innymi plikami po wykonaniu ./make_executable.sh
Wstępne uruchomienie można wykonać wydając komendę sudo ./FRN_Client.run i naszym oczom pojawi się okno konfiguracji.
WAŻNE obowiązkowo trzeba pamiętać o uprawnieniach sudo.I to w sumie wszystko - program uruchamia się i działa a jako dodatkowy gratis podam listę komend jakie trzeba wydać aby wykonać skrypt auto-startowy i ikonę w menu.Tworzymy skrypt startowy

cd /opt/FRNjava
sudo nano frn.sh

wklejamy do pliku dwa polecenia
cd /opt/FRNjava/
sudo ./FRN_Client.run

Zapisujemy i nadajemy atrybuty uruchomienia
sudo chmod +x frn.sh


Tworzymy skrót pulpitu do programu

sudo nano frnjava.desktop

I wklejamy do pliku zawartość:

[Desktop Entry]
Type=Application
Name=FRNjava
GenericName=FRNjava
Exec=/opt/FRNjava/frn.sh
Comment=FRN java klient
Icon=
Terminal=true
Categories=Application;Development;Teraz wykonamy dwie kopie tego skrótu. Pierwsza do katalogu autostart a druga do katalogu menu

sudo cp frnjava.desktop /home/pi/.config/autostart/
sudo cp frnjava.desktop /usr/share/applications/


Dzieki temu zabiegowi mamy program w menu głównym jak i uruchamiany w autostarcie.

A dla jeszcze bardziej leniwych pod adresem https://www.roip.network/git/install-javafrn.sh jest skrypt do pobrania.